Kategorie: Ruimte, Tijd en Kennis

De wereld waarin wij leven, verschijnt in ruimte, ontvouwt zich in tijd en stelt zich beschikbaar door kennis. Ruimte, Tijd en Kennis, een visie ontwikkelt door de Tibetaanse leraar Tarthang Tulku,  geeft een direct inzicht in de essentie van de meest fundamentele aspecten van het bestaan. 

Het boek Ruimte, Tijd, Kennis vormt een visionaire synthese tussen spirituele tradities, meditatie, filosofie, moderne fysica, psychologie en epistomologie. Om het direct ervaren van deze  visie te vergemakkelijken zijn 35 praktische oefeningen toegevoegd. De oefeningen bieden de uitdaging om onze grenzen en beperkingen te openen voor een ruimer perspectief op de werkelijkheid en maken het mogelijk om ruimte, tijd en kennis zelf te ervaren

In Liefde voor Kennis gaat Tarthang Tulku dieper in op de fundamentele patronen van het menselijk handelen en denken. Ruimte en tijd worden in een nieuw licht gepresenteerd. Op basis van convetionele begrippen en inzichtelijke oefeningen maken analyse en empirisch onderzoek de weg vrij voor actie en inzicht om nieuwe gebieden te verkennen.