Retourformulier webwinkel

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
Lotus Design webshop
Reguliersgracht 25
1017 LJ Amsterdam

info@lotusdesignshop.nl
Tel: 020-6205207

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

 

 


— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                     — Bestelnummer :

 

 

 

 

 


—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 

 


— Naam/Namen consument(en)

 

 

 


— Adres consument(en) :

 

 

 

 


— IBAN Rekeningnummer:

 

 

 


— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

 


— Datum(DD-MM-YYYY):

 

 

 


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.